Fiske

   

Sykkylven er eit eldorado for fiske. Her kan ein fiske i elv , fjellvatn og i fjorden , anten frå land , eller ute på djupa med båt.

 
Sjøfiske Sjøfiske er åpent for alle , anten du ynskjer å fiske frå land eller om du leiger deg ein båt. Gode fiskeplassar finn langs fjøra i heile kommune , anten det nå er i Hjørundfjorden , Sykkylvsfjorden eller i Storfjorden. I fjorden kan du mellom anna få sei , hyse , lyr , makrell , laks , torsk , eller ein breiflabb som på bildet.
 
Breiflabb
     
Laksefiske Sykkylven har fleire lakse-elvar. Mest populære er Straumen og Aure-elva , men det er fleire lakseførande elver i kommunen. For å fiske laks i elvene må ein kjøpe fiskekort. Ein kan og få laks i fjorden , t.d på dorg , og er ein ekstra heldig så bit kanskje laksen , sjølv om du fiskar frå land.
 
Laks

 

   
Ferskvann og elvefiske
Mulighetene til å fiske i ferskvann og elver er utallige i Sykkylven. Her finn du allt frå lett tilgjengelig vatn ved vegen , til idylliske fiskevatn høgt oppe i fjellheimen. Vassdraga mellom vatna er og populære til elvefiske. For å fiske i elv og vatn må ein kjøpe fiskekort.
 
Fjellørret